Quạt Li tâm - Áp lực Trung bình Kiểu : DS - 302

Quạt li tâm kiểu DS - 302 có Thiết kế gọn nhẹ , thích hợp lắp đặt cho các Hệ thống Hút khói bếp Nhà hàng, Khách sạn ...

Quạt li tâm Kiểu DS - 302 có  Thiết kế đặc biệt gon nhẹ ,
 
phù hợp lắp đặt cho các Hệ thống Hút khói bếp Nhà hàng, Khách sạn ..
 
 
DS-302-250-4P3-DD
 
Dùng cho các Hệ thống cấp khí tươi cho Tòa nhà ..   
DS - 302- pic 3
 
 
 
DS - 302 - Pic 2
Nhiều kích cỡ cho các Ứng dụng.