Quat li tâm PVC - Hút hơi Axit - DUSON - DS- 301PVC

Quạt li tâm chế tạo hoàn toàn bằng nhựa PVC hoặc PP tùy theo tứng Ứng dụng . Chịu ăn mòn Hóa chất . Thích hợp lắp đặt cho Tủ hốt phòng thí nghiệm. Hệ thống hút hơi Axit ...

 

 

 

 

Quạt li tâm chế tạo hoàn toàn bằng nhựa PVC hoặc PP tùy theo tứng Ứng dụng .

 

DS-301PVC - Pic1                                 DS-301PVC -Pic2

 

DS-301PVC - Pic3                              

Chịu ăn mòn Hóa chất . Thích hợp lắp đặt cho Tủ hốt phòng thí nghiệm. Hệ thống hút hơi Axit ...